Stránka se aktualizuje.

Konference kvality 8. dubna 2020

1. ROČNÍK KONFERENCE KVALITY –
PARTNERSTVÍ PRO ZDRAVÉ A CHYTRÉ PLÁNOVÁNÍ

Konferenci pořádají spřátelené subjekty EFFEM BV, s.r.o. a QC GROUP, s.r.o. Spoluorganizátorem a záštitu nad akcí převzal Liberecký kraj. Konferenci bude zahajovat vážený pan hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  V rámci konference  bude slavnostně  předávána cena hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům,  kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti KVALITY a STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ.

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Ing. BARBARU VÍTKOVOU, vitkova@effem.cz, tel. 724 326 684. Rezervujte si ve svých kalendářích termín 08. 04. 2020 pro LIBEREC.

Jednou z hlavních výzev pro regiony a města současnosti i blízké budoucnosti je plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné množství informačních zdrojů generovaných tak, jak moderní doba a život běží. Koncept inteligentních měst (dále SMART CITIES) je postaven na cestě k udržitelnému rozvoji měst, zavádění moderních technologií do řízení měst s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a zefektivnit a zoptimalizovat správu věcí veřejných. Aplikovatelnost konceptu nejvyšší efekty přináší především v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT), odpadovém hospodářství, vodohospodářství, e-governmentu a krizové řízení, i dalších oblastech.

Protože koncept Smart Cities nelze vnímat jako stav, ale postupný PROCES, organizátoři 1. ročníku KONFERENCE KVALITY v Liberci mají ambici představit dobrou praxi v oblasti metod a přístupů managementu kvality, dobrou praxi excelentních organizací, zkušenosti z oblasti partnerství a zdravého plánování, informovat o možnostech  SMART řešení.

DATUM
8. 4. 2020

MÍSTO KONÁNÍ
MULTIMEDIÁLNÍ SÁL LIBERECKÉHO KRAJE
BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE
U JEZU 642/2A 461 80 LIBEREC 2
Ukázat na mapě

REGISTRACE ZDE

KVALITNÍ REGIONY
= SMART REGIONY

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 8. DUBNA

9:00 Registrace
10:00 Zahájení konference úvodním slovem pana hejtmana Libereckého kraje
Martin Půta
10:10 Úvodní slovo zástupce za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Pavel Vinkler / ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání
10:20 Úvodní slovo zástupce za Ministerstvo vnitra ČR
Lenka Švejdarová / vrchní ministerský rada
10:25 Úvodní slovo členky Rady statutárního města Liberec
Radka Loučková Kotasová / statutární náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu
10:30 Úvodní slovo organizátorů konference, představení programu konference
Barbara Vítková / EFFEM BV, s.r.o.
10:35 8 principů kvality a jak je implementovat
Iva Prokopová / QC Group, s.r.o.
10:55 Směřování certifikace od ISO 9001 k ISO 37001 (Systém protikorupčního managementu)
Jan Fabiánek / 3EC International, s.r.o.
11:15 Implementace systému managementu kvality na FST ZČU v Plzni
Milan Edl / FST ZČU v Plzni
11:35 Nový Model EFQM
Danuše Fišerová / manažerka Centra excelence při České společnosti pro jakost
11:55 Liberecký kraj – excelentní organizace, podmínky ceny hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost
Tomislav Vaněk / Krajský úřad Libereckého kraje

 

12:25 Přestávka na kávu a lehké občerstvení
12:50 Slavnostní předání ceny hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost
Martin Půta / hejtman Libereckého kraje
René Havlík / ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
13:20 Místní Agenda 21 (MA21) – nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, základní informace o Národní síti zdravých měst ČR – příklad dobré praxe: „Přínos MA21 pro udržitelný rozvoj Litoměřic“
Petr Hermann, Irena Vodičková / Zdravé město Litoměřice
13:40 Chytrý kraj a způsob tvorby a projednávání strategie rozvoje kraje - příklady dobré praxe Libereckého kraje pro zvyšování kvality ve veřejné správě
Michael Otta / Krajský úřad Libereckého kraje
14:10 Strategické plánování Statutárního města Liberec
Jaroslav Zámečník / primátor statutárního města Liberec
Barbara Vítková, Martin Havlík / Magistrát města Liberec
14:30 Přestávka na kávu a lehké občerstvení
14:55 Bezpečná města v kontextu Smart City
Daniel Vlček / CZECH SMART CITY CLUSTER
15:15 Smart řešení v oblasti životního prostředí – hospodaření s vodou
Miroslav Maňásek / AQUAREX WATERPROFIT s.r.o.
15:35 Prostor pro diskusi a ukončení konference
Pod záštitou
Pod záštitou
Organizátoři akce
Organizátoři akce
Partneři akce
Partneři akce

Reference

Liberecký kraj
Město Liberec
Ministerstvo pro místní rozvoj
Euroregion Nisa
EMJ, s.r.o.
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
MAS Podještědí
Mikroregion Litomyšlsko
Město Chrastava
Regioplan s.r.o.
Baltaxia a.s.
Kvapro s.r.o.
Expirit s.r.o.
Ernst & Young
Fond dalšího vzdělávání v Praze
Město Nový Bor
Město Lomnice nad Popelkou
Město Dubá
Bezmezer, o.p.s.
Gmina Mirsk
Gmina Nowogrodziec
Gmina Szczyrk
Miasto Jelenia Góra
QC Group, s.r.o.
Město Dobříš
Město Terezín
Město Hořovice
Miasto Szklarska Poręba
Miasto Złotoryja
Město Mimoň
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Obec Paseky nad Jizerou
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
KERAVA AUTOMOTIVE, S.R.O.
INVA družstvo o. z. KALAK
ACCU-TECH s.r.o.